Konkurs organizowany przez wolontariuszy firmy Intel Technology Poland, zachęcający dzieci od najmłodszych lat do zabawy i rozwijania swoich umiejętności programistycznych.

Cel konkursu

Celem jaki przyświeca nam przy organizacji tego konkursu jest rozwijanie zainteresowań algorytmiką i technologią informatyczną. Zależ nam na popularyzowaniu programowania w klasach szkół podstawowych.

Odpowiadamy na propozycję zmian w podstawie programowej wprowadzającą elementy programowania od najmłodszych lat.

Konkurs ma sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań, pobudzać do twórczego myślenia, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz docelowo przyczynić się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia.

Chcemy pokazać, że używając powszechnie bardzo popularnego języka programowania jakim jest Python, można zaszczepiać koncepty programistyczne już w szkole podstawowej.

Konkurs jest darmowy. Udział mogą wziąć wszystkie szkoły prywatne i publiczne z województwa pomorskiego.

Historia konkursu

Konkurs programowania dla szkół podstawowych organizujemy wspólnie z nauczycielami od 2010 roku. W pierwszej, kameralnej edycji uczestniczyły jedynie 4 szkoły. Na przestrzeni lat konkurs zyskiwał coraz większą popularności i bywało, że udział brała nawet ponad setka dzieci z prawie dwudziestu pomorskich szkół. Podczas poprzednich edycji aktywnie współpracowaliśmy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Od 2022 zmieniamy formułę konkursu, wychodząc naprzeciw nowym trendom na rynku i zmianą programowym. Stosowany do tej pory Baltiee zastępujemy językiem Python.

Już tradycją stało się, że gala finałowa konkursu oraz wręczenie nagród odbywa się w siedzibie firmy Intel Technology Poland, gdzie pokazujemy, jak wygląda praca programisty komputerowego, oprowadzamy uczestników po biurze oraz przeprowadzamy krótkie lekcje związane z technologią informacyjną.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą wolontariuszy pracujących nad rozwojem oprogramowania w firmie Intel Technology Poland. Nasza praca daje nam na co dzień niesamowitą satysfakcję i wierzymy, że można cieszyć się algorytmiką, analizą i rozwiązywaniem problemów oraz programowaniem niezależnie od wieku.

Chcemy pokazać nasz świat najmłodszym, aby nawet ci, którzy nigdy nie pomyśleliby, żeby zainteresować się informatyką (albo uważają, że taka praca jest trudna, nudna i żmudna), zobaczyli, jak wygląda praca informatyka programisty i co faktycznie kryje się za tym monitorem pełnym niezrozumiałych znaków.

Weź udział!

Aby wziąć udział w konkursie nauczyciel prowadzący musi zarejestrować swoją szkołę na stronie http://baltie.pl/pl wg podanej tam instrukcji. Dzięki temu uzyskuje on prawo do bezpłatnego korzystania z oprogramowania Baltie 3 na zajęciach w swojej szkole.

Następnie nauczyciel musi każdemu uczestnikowi konkursu utworzyć indywidualne konto (również wg instrukcji na powyższej stronie). Wtedy każdy z uczniów po zalogowaniu się na stronie http://baltie.net może dołączyć do aktualnie trwających konkursów lub przejrzeć zadania z poprzednich edycji.

W konkursie o nazwie Junior B3 znajdują się przykładowe zadania, na których można ćwiczyć obsługę systemu.

Zadania konkursowe "Pomorski czarodziej" widoczne będą na kontach uczestników zgodnie z harmonogramem konkursu.

Przebieg tegorocznej edycji

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria A: klasy 4-6
  • Kategoria B: klasy 7-8
oraz w 3 etapach:
  • Szkolny: -
  • Rejonowy: -
  • Wojewódzki (finał): -

Chcesz wziąć udział? Masz pytania?

Napisz do nas!